Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 398: Ban đầu
Gần giống với chức Bách phu trưởng của hắn ta ngày xưa.

Binh sĩ dưới trướng còn nhiều thêm hai trăm người.

Tuy binh sĩ dưới trướng hiện tại chủ yếu là tướng sĩ của quân Con Cháu, nhưng các binh sĩ đều rất cung kính với hắn ta, không hề bởi vì hắn ta là doanh trưởng mới nhậm chức mà có bất mãn với hắn ta.

Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi đám Nhạc Bằng Cử đã dùng tính mạng của mình để mở cổng thành, cách làm của bọn họ khiến cho người ở quân Con Cháu rất khâm phục.

Cộng thêm việc quân Con Cháu vốn nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, tư tưởng huấn luyện đâu ra đấy. Ai nấy đều được trải qua kiểm tra.

Cảm nhận bầu không khí trong quân Con Cháu, Nhạc Bằng Cử lại có một loại cảm giác bị quân đội thu hút, hắn †a đã mê cách huấn luyện cùng quân Con Cháu.

Với cả những bài học tư tưởng khiến hắn ta kinh ngạc.

Hắn ta không hề biết bản thân cũng bất tri bất giác bị thay đổi bởi những tư tưởng mới mẻ này.

Mà ở góc kín đáo hai bên tường thành Đông Hình Quan, có mấy trăm quân Con Cháu đang dốc sức đào thông đạo ngầm.

Mặc dù tường thành rộng đến mấy thước, nhưng muốn đào một thông đạo ngầm ở tường thành thì vẫn khá đơn giản.

Giang Siêu cho quân Con Cháu tìm thông đạo để đi sang hai bên Đông Hình Quan.

Đông Hình Quan là một tòa thành dài vài dặm, thành nhỏ cũng rộng đến vài dặm.

Vừa khéo ngăn ở giữa hai ngọn núi.

Hơn hai vạn người đóng quân trong quan cũng không sao.

Ban đầu, trong quan có không ít dân thường sinh sống, còn có dân phu tập trung, tiếc là sau khi quân Khiết Đan vào thành, những dân phu và dân thường này đã bị giết rất nhiều.

Cũng có không ít người nhân lúc hỗn loại bỏ đã bỏ chạy.

Bây giờ, trong Đông Hình Quan chỉ còn lại quân Con Cháu cùng với mấy trăm quân Đại Triệu vốn canh gác ở đây thôi.

Bọn họ bị Giang Siêu cưỡng chế sắp xếp vào quân Con Cháu, chia đều trong các quân đoàn. Giang Siêu không hề có ý tử thủ ở Đông Hình Quan.

Bởi vì, làm như thế không có ý nghĩa cho lắm, mục đích của Giang Siêu là tiêu diệt quân Khiết Đan, chứ không phải ngăn cản quân Khiết Đan.

Nếu cứ để quân Khiết Đan dây dưa mãi ở Đông Hình Quan, e là sẽ cực kỳ bất lợi với hắn.

Thậm chí có thể sẽ vây khốn hai vạn quân Con Cháu chết ở đây. Mà muốn tiêu diệt quân Khiết Đan ở trước Đông Hình Quan, thì chỉ có thể xem xem liệu chiến thuật của mình có vận dụng được suôn sẻ hay không thôi.

Thông đạo đào ở hai góc tường thành dùng để cho quân Con Cháu rút lui.

Đợi đến khi quân Con Cháu đào xong thông đạo thì đã là một ngày sau rồi.

Giang Siêu vừa nghỉ ngơi xong thì có quân Con Cháu tới báo, quân Khiết Đan đã đến trước Đông Hình Quan rồi.

Nghe thấy lời này, trên mặt Giang Siêu hiện lên vẻ vui mừng, hắn vội vàng nói với tướng lĩnh tới báo tin: "Mọi người đã ngụy trang xong chưa? Không được để họ phát hiện ra manh mối!"

"Bẩm tiên sinh, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch của ngài, bọn họ không nghi ngờ gì, chỉ là, quân Khiết Đan ở dưới thành bảo Tiêu Sách mở cổng thành đi qua đón bọn họ”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.