Đam Mỹ

Tác giả: Shiego Tiến Thể loại: Dị Giới , Hệ Thống , Huyền Huyễn , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 28

Tác giả: Từ Cảnh Niên Thể loại: Đam mỹ , linh dị , Trinh Thám
Chương mới nhất: Chương 40

Tác giả: Tinh Hỏa Hàm Yên Thể loại: Đam mỹ , Dị Năng , Đô Thị , Hài Hước , Huyền Huyễn , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 13

Tác giả: Poko Thể loại: Đam mỹ , Khác , Truyện Teen
Chương mới nhất: Chương 3

Tác giả: Lam Ngải Thảo Thể loại: Hệ Thống , Ngôn tình , Nữ Cường
Chương mới nhất: Chương 57

Tác giả: Bán Hạ Lương Lương Thể loại: Hệ Thống , Ngôn tình
Chương mới nhất: Chương 7

Tác giả: Shinzz Thể loại: Đô Thị , Hệ Thống , Tiên Hiệp , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 6

Tác giả: Tô Du Bính Thể loại: Đam mỹ , Hài Hước , Vọng du
Chương mới nhất: Chương 22

Tác giả: Khanh Tiểu Song Thể loại: Đam mỹ , Điền Văn , Sủng
Chương mới nhất: Chương 2

Tác giả: Giả Nhật Ban Mã Thể loại: Đam mỹ , Đô Thị
Chương mới nhất: Chương 36

Tác giả: Hắc Thổ Mạo Thanh Yên Thể loại: Hệ Thống , Kiếm Hiệp , Tiên Hiệp , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 616

Tác giả: Zhihu Thể loại: Đô Thị , Đoản văn , Hệ Thống , Khác , linh dị
Chương mới nhất: Chương 6

Tác giả: Thiên Phàm Cuồng Vũ Thể loại: Cổ đại , Cung đấu , Đam mỹ , Ngược
Chương mới nhất: Chương 33

Tác giả: Đường Tửu Khanh Thể loại: Đam mỹ , Đô Thị , Khác , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 40

Tác giả: Nhất Oản Chúc Thể loại: Cổ đại , Đam mỹ , Đoản văn
Chương mới nhất: Chương 5

Tác giả: Rosespy Thể loại: Đam mỹ , Đô Thị
Chương mới nhất: Chương 21

Thể loại truyện