Hệ Thống

Tác giả: Lan Quế Thể loại: Cổ đại , Hệ Thống , Ngôn tình , Nữ Phụ
Chương mới nhất: Chương 18

Tác giả: Tần Nguyên Thể loại: Hệ Thống , Huyền Huyễn , Khác , Ngôn tình , Xuyên Nhanh
Chương mới nhất: Chương 15

Tác giả: Shiego Tiến Thể loại: Dị Giới , Hệ Thống , Huyền Huyễn , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 28

Tác giả: Tứ Tàng Thể loại: Hệ Thống , linh dị , Ngôn tình
Chương mới nhất: Chương 35

Tác giả: Lam Ngải Thảo Thể loại: Hệ Thống , Ngôn tình , Nữ Cường
Chương mới nhất: Chương 57

Tác giả: Bán Hạ Lương Lương Thể loại: Hệ Thống , Ngôn tình
Chương mới nhất: Chương 7

Tác giả: Shinzz Thể loại: Đô Thị , Hệ Thống , Tiên Hiệp , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 6

Tác giả: Mèo Lười Nghiện Ngủ Càng Ngủ Càng Nghiện Thể loại: Đô Thị , Hệ Thống , Tiên Hiệp
Chương mới nhất: Chương 8

Thể loại truyện