Lịch Sử

Tác giả: Đường Nhạn Sinh Thể loại: Lịch Sử , Quân Sự
Chương mới nhất: Chương 67

Tác giả: Ryan nguyễn Thể loại: Dị Năng , Huyền Huyễn , Lịch Sử , linh dị
Chương mới nhất: Chương 19

Tác giả: Tam Giới Đại Sư Thể loại: Cổ đại , Lịch Sử , Quân Sự , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 51

Tác giả: Trí Bạch Thể loại: Lịch Sử , Quân Sự , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 18

Tác giả: Thạch Chương Ngư Thể loại: Lịch Sử , Quan Trường , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 306

Tác giả: Cao Nguyệt Thể loại: Khác , Lịch Sử , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 213

Tác giả: Lịch Sử Lý Xuy Xuy Phong Thể loại: Huyền Huyễn , Khác , Khoa Huyễn , Lịch Sử , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 50

Tác giả: Dạ Huệ Mĩ Thể loại: Lịch Sử , Ngôn tình , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 17

Tác giả: Đông Nhất Phương Thể loại: Cổ đại , Lịch Sử , Quân Sự
Chương mới nhất: Chương 40

Tác giả: Lâm Gia Thành Thể loại: Cổ đại , Lịch Sử , Ngôn tình , Nữ Cường
Chương mới nhất: Chương 60

Tác giả: Tùy Phong Thanh Thể loại: Cung đấu , Huyền Huyễn , Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Ngôn tình , Nữ Cường
Chương mới nhất: Chương 71

Tác giả: Phùng Mộng Long Thể loại: Lịch Sử , Quân Sự
Chương mới nhất: Chương 13

Tác giả: Canh Tân Thể loại: Lịch Sử , Quân Sự
Chương mới nhất: Chương 115

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách Thể loại: Lịch Sử , Nữ Cường , trọng sinh , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 145

Tác giả: Huỳnh Lão Tà Thể loại: Dị Giới , Hệ Thống , Huyền Huyễn , Kiếm Hiệp , Tiên Hiệp
Chương mới nhất: Chương 11

Tác giả: Phenf Thể loại: Đam mỹ , Khác , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 8

Thể loại truyện