Đông Phương

Tác giả: Thâu Đông Tây Đích Lê Thể loại: Đông Phương , Huyền Huyễn , Tiên Hiệp
Chương mới nhất: Chương 7

Tác giả: Hân Nhiên Thể loại: Đô Thị , Đông Phương
Chương mới nhất: Chương 2

Tác giả: Lan Rùa Thể loại: Cổ đại , Đông Phương , Khác , Ngôn tình
Chương mới nhất: Chương 22

Tác giả: Thục Cuồng Nhân Thể loại: Đông Phương , Huyền Huyễn , Kiếm Hiệp , Tiên Hiệp , trọng sinh
Chương mới nhất: Chương 4

Tác giả: Ngô Thừa Ân Thể loại: Cổ đại , Đông Phương , Huyền Huyễn , Thám Hiểm
Chương mới nhất: Chương 100

Tác giả: Bồ Tùng Linh Thể loại: Cổ đại , Đông Phương , Huyền Huyễn , Ngôn tình
Chương mới nhất: Chương 21

Tác giả: Hành Du Nguyệt Thể loại: Bách hợp , Cổ đại , Đông Phương , Khác , linh dị , Trinh Thám
Chương mới nhất: Chương 10

Tác giả: Phượng ca Thể loại: Cổ đại , Đông Phương , Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Quân Sự
Chương mới nhất: Chương 57

Tác giả: Ôn Thụy An Thể loại: Đông Phương , Kiếm Hiệp
Chương mới nhất: Chương 17

Tác giả: Tieulinhmieu98 Thể loại: Cổ đại , Đoản văn , Đông Phương , Ngôn tình
Chương mới nhất: Chương 8

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn Thể loại: Đông Phương , Ngôn tình
Chương mới nhất: Chương 120

Tác giả: Mai Anh Lê Thể loại: Đông Phương , Khác , Ngôn tình
Chương mới nhất: Chương 6

Thể loại truyện