Kiếm Hiệp

Tác giả: Nhàn Thính Lạc Hoa Thể loại: Kiếm Hiệp
Chương mới nhất: Chương 40

Tác giả: Hà Tả Thể loại: Huyền Huyễn , Tiên Hiệp

Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện Thể loại: Đô Thị , Tiên Hiệp
Chương mới nhất: Chương 21

Tác giả: Tả Tự Bản Thể loại: Dị Giới , Tiên Hiệp
Chương mới nhất: Chương 337

Tác giả: Giả Cổ Long Thể loại: Kiếm Hiệp
Chương mới nhất: Chương 1

Tác giả: Mèo Lười Nghiện Ngủ Càng Ngủ Càng Nghiện Thể loại: Đô Thị , Hệ Thống , Tiên Hiệp
Chương mới nhất: Chương 8

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu Thể loại: Khác , Tiên Hiệp
Chương mới nhất: Chương 4

Tác giả: Lão Tiên Sinh Thể loại: Cổ đại , Huyền Huyễn , Kiếm Hiệp , Tiên Hiệp
Chương mới nhất: Chương 3

Tác giả: Phượng ca Thể loại: Kiếm Hiệp
Chương mới nhất: Chương 131

Tác giả: Tô Mịch Thể loại: Huyền Huyễn , Ngôn tình , Tiên Hiệp
Chương mới nhất: Chương 110

Tác giả: Lâm Vũ Thể loại: Đô Thị , Kiếm Hiệp , Tiên Hiệp
Chương mới nhất: Chương 412

Tác giả: Cổ Long Thể loại: Kiếm Hiệp
Chương mới nhất: Chương 29

Tác giả: Tiêu Tiềm Thể loại: Dị Giới , Tiên Hiệp
Chương mới nhất: Chương 10

Tác giả: Phong Thất Nguyệt Thể loại: Dị Giới , Huyền Huyễn , Kiếm Hiệp , Tiên Hiệp , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 80

Tác giả: phamvanhuy Thể loại: Dị Giới , Huyền Huyễn , Kiếm Hiệp , Tiên Hiệp
Chương mới nhất: Chương 153

Tác giả: Mạt Lăng Biệt Tuyết Thể loại: Kiếm Hiệp , Tiên Hiệp
Chương mới nhất: Chương 552

Tác giả: Kinh Đào Hãi Lãng Thể loại: Cổ đại , Dị Giới , Huyền Huyễn , Kiếm Hiệp , Tiên Hiệp
Chương mới nhất: Chương 34

Thể loại truyện