Ngôn Tình

Tác giả: Lan Quế Thể loại: Cổ đại , Hệ Thống , Ngôn tình , Nữ Phụ
Chương mới nhất: Chương 18

Tác giả: Cận Niên Thể loại: Ngôn tình , Ngược , Sắc , Sủng , Tổng Tài
Chương mới nhất: Chương 13

Tác giả: Huyền Vi Ảnh Thể loại: Ngôn tình , Ngược , Sủng
Chương mới nhất: Chương 37

Tác giả: Già Đầu Vẫn Ế Thể loại: Sủng , Truyện Teen
Chương mới nhất: Chương 1

Tác giả: Vệ Hướng Tình Thể loại: Bách hợp , Khác , Ngược , Sủng
Chương mới nhất: Chương 71

Tác giả: Chước Dạ Thể loại: Ngôn tình , Sủng
Chương mới nhất: Chương 54

Tác giả: Hài Tử Bang Thể loại: Đô Thị , Ngôn tình , Ngược
Chương mới nhất: Chương 137

Tác giả: Dứa Thể loại: Ngôn tình , Ngược , Sắc , Sủng
Chương mới nhất: Chương 1

Tác giả: Anna Ng.Tr Thụy Khuê Thể loại: Ngôn tình , Ngược , Sắc , Sủng , Tổng Tài
Chương mới nhất: Chương 29

Tác giả: Đồng Lộc Thể loại: Đô Thị , Khác , Ngôn tình , Sủng
Chương mới nhất: Chương 66

Tác giả: Triệu Thừa Dư Thể loại: Đô Thị , Khác , Ngôn tình
Chương mới nhất: Chương 79

Tác giả: Vô Nhất Vô Bửu Thể loại: Ngôn tình , Sủng
Chương mới nhất: Chương 2

Tác giả: Cảnh Sơn Thể loại: Dị Giới , Khác , Light Novel , Thám Hiểm , trọng sinh
Chương mới nhất: Chương 59

Tác giả: Tiểu Haj Thể loại: Ngôn tình , Sủng
Chương mới nhất: Chương 15

Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Thể loại: Ngôn tình , Sủng
Chương mới nhất: Chương 109

Tác giả: Quẫn Quẫn Hữu Yêu Thể loại: Đô Thị , Ngôn tình , Sủng
Chương mới nhất: Chương 78

Tác giả: Ngũ Đóa Ma Cô Thể loại: Cổ đại , Ngôn tình , Sủng
Chương mới nhất: Chương 167

Thể loại truyện