Tranh Đấu

Tác giả: Tam Nhật Thành Tinh Thể loại: Đô Thị , Khác , Mạt Thế , Ngôn tình , Nữ Phụ , Sủng , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 101

Tác giả: Đạo Thảo Dã Phong Thể loại: Mạt Thế
Chương mới nhất: Chương 51

Tác giả: Anh Lạc Chung Ly Thể loại: Khoa Huyễn , linh dị , Mạt Thế , Nữ Cường , Thám Hiểm , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 31

Tác giả: Đông Thanh Liễu Diệp Thể loại: Gia đấu , Hài Hước , trọng sinh , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 488

Tác giả: Khanh Dư Thể loại: Cổ đại , Gia đấu , Ngôn tình , trọng sinh
Chương mới nhất: Chương 298

Tác giả: Mục Đề Hoàng Hoàng Thể loại: Cổ đại , Cung đấu , Ngôn tình , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 70

Tác giả: Miêu Sắc Thể loại: Đô Thị , Mạt Thế , Ngôn tình , Nữ Cường , trọng sinh
Chương mới nhất: Chương 3

Tác giả: Thập Tam Xuân Thể loại: Gia đấu , trọng sinh
Chương mới nhất: Chương 10

Tác giả: Minh Nguyệt Giữa Trời Quang Thể loại: Cổ đại , Cung đấu , Gia đấu , Nữ Phụ , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 30

Tác giả: Bạc Yên Thể loại: Cổ đại , Cung đấu , Gia đấu , Ngôn tình , trọng sinh
Chương mới nhất: Chương 145

Tác giả: Thanh Cẩm Thể loại: Cổ đại , Cung đấu , Ngôn tình
Chương mới nhất: Chương 6

Tác giả: Giang Sơn Thương Lan Thể loại: Mạt Thế , Ngôn tình , Nữ Cường , Sủng
Chương mới nhất: Chương 22

Tác giả: Hoa Hoa Hòa Ảnh Thể loại: Điền Văn , Gia đấu , trọng sinh
Chương mới nhất: Chương 73

Tác giả: Tố Thủ Hội Hồng Nhan Thể loại: Cổ đại , Cung đấu , Ngôn tình
Chương mới nhất: Chương 10

Tác giả: Tần Giản Thể loại: Cổ đại , Cung đấu , Gia đấu , Ngôn tình , Nữ Cường
Chương mới nhất: Chương 248

Thể loại truyện