Vọng Du

Tác giả: Mộng Kim Thể loại: Đô Thị , linh dị , Ngôn tình , Sủng
Chương mới nhất: Chương 20

Tác giả: Hoa Hoa Liễu Thể loại: Khác , linh dị , Ngôn tình
Chương mới nhất: Chương 12

Tác giả: Agatha Christie Thể loại: linh dị , Phương Tây , Trinh Thám
Chương mới nhất: Chương 9

Tác giả: Bao Bao Tử Thể loại: Dị Năng , Mạt Thế , Ngôn tình
Chương mới nhất: Chương 872

Tác giả: Kir Thể loại: Dị Năng , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 27

Tác giả: Phong Lưu Dã Hạc Thể loại: Dị Giới , Huyền Huyễn , Sắc , Tiên Hiệp , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 327

Tác giả: Boy vô danh Thể loại: Dị Giới , Huyền Huyễn , Ngôn tình , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 59

Tác giả: Thiên Đố Di Kế Thể loại: Huyền Huyễn
Chương mới nhất: Chương 1

Tác giả: Lãnh Hàn Minh Nguyệt Thể loại: Đô Thị , Khoa Huyễn , Ngôn tình , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 103

Tác giả: 10508vinguoiyeu Thể loại: Dị Năng , Huyền Huyễn , Khác , Khoa Huyễn , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 116

Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Thể loại: Ngôn tình , Vọng du
Chương mới nhất: Chương 66

Tác giả: Tiểu Hỏa Long Thể loại: Huyền Huyễn , Khác , linh dị , Trinh Thám , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 9

Tác giả: Lục Thức Thể loại: Đô Thị , linh dị
Chương mới nhất: Chương 1

Tác giả: Tứ Tàng Thể loại: Hệ Thống , linh dị , Ngôn tình
Chương mới nhất: Chương 35

Tác giả: Caongocanh11195@ Thể loại: Dị Giới , Dị Năng , Huyền Huyễn , Tiên Hiệp , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 1

Tác giả: Vô Nhân Tính Thể loại: Dị Giới , Dị Năng , Hài Hước , Huyền Huyễn , Khác
Chương mới nhất: Chương 8

Tác giả: Linh Hương Tuyết Bích Thể loại: Dị Giới , Huyền Huyễn , Tiên Hiệp , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 20

Thể loại truyện