Chính sách bảo mật của Trang Web Truyện Chữ 

Chào mừng bạn đến với trang web "Truyện Chữ" (105vibe.com). Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập:

  • Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin về trình duyệt của bạn, ngôn ngữ sử dụng và các thông tin tương tự.
  • Khi bạn tham gia cộng đồng của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email và thông tin tài khoản khác.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin:

  • Chúng tôi sử dụng thông tin mà bạn cung cấp để cung cấp dịch vụ và chăm sóc khách hàng,  và trả lời các yêu cầu hỗ trợ.
  • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi và để tùy chỉnh nội dung và quảng cáo.

Bảo vệ thông tin của bạn:

  • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ thông tin đó với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc trong trường hợp cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn.
  • Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật công nghệ để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi sự truy cập trái phép hoặc mất mát.

Liên hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected].

Thay đổi chính sách:

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này từ thời gian này sang thời gian khác để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc bảo vệ thông tin của bạn. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được đăng tải trên trang web này với ngày hiệu lực mới.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng trang web của chúng tôi.