Huyền Huyễn

Tác giả: Thiên Đố Di Kế Thể loại: Huyền Huyễn
Chương mới nhất: Chương 1

Tác giả: Vĩ Ngư Thể loại: Huyền Huyễn , linh dị
Chương mới nhất: Chương 110

Tác giả: Kiemtien Laphong Thể loại: Dị Giới , Huyền Huyễn , Tiên Hiệp
Chương mới nhất: Chương 8

Tác giả: Hưng Vũ Thể loại: Dị Giới , Huyền Huyễn
Chương mới nhất: Chương 3

Tác giả: Violet Thể loại: Huyền Huyễn , Truyện Teen
Chương mới nhất: Chương 70

Tác giả: TheDeinonychus Thể loại: Dị Năng , Huyền Huyễn , Thám Hiểm
Chương mới nhất: Chương 8

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu Thể loại: Huyền Huyễn , Tiên Hiệp
Chương mới nhất: Chương 55

Tác giả: Nhạc Tuyết Thể loại: Cổ đại , Huyền Huyễn , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 1

Tác giả: Dư Vân Phi Thể loại: Dị Năng , Huyền Huyễn , linh dị , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 16

Tác giả: Quan Kỳ Thể loại: Huyền Huyễn , Tiên Hiệp
Chương mới nhất: Chương 1

Tác giả: Võng Lạc Kỵ Sĩ Thể loại: Huyền Huyễn , Tiên Hiệp
Chương mới nhất: Chương 7

Tác giả: Thuyết Mộng Giả Thể loại: Tiên Hiệp
Chương mới nhất: Chương 1

Tác giả: Ngỏa Tinh Sắc Thể loại: Đô Thị , Huyền Huyễn , Khác , Ngôn tình , Truyện Teen
Chương mới nhất: Chương 40

Thể loại truyện