Dị Năng

Tác giả: Bao Bao Tử Thể loại: Dị Năng , Mạt Thế , Ngôn tình
Chương mới nhất: Chương 872

Tác giả: Kir Thể loại: Dị Năng , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 27

Tác giả: Caongocanh11195@ Thể loại: Dị Giới , Dị Năng , Huyền Huyễn , Tiên Hiệp , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 1

Tác giả: Vô Nhân Tính Thể loại: Dị Giới , Dị Năng , Hài Hước , Huyền Huyễn , Khác
Chương mới nhất: Chương 8

Tác giả: Thủy Thiện Thể loại: Dị Năng , Đô Thị , Hài Hước
Chương mới nhất: Chương 175

Tác giả: Ukimura Thể loại: Dị Năng , Đô Thị , Huyền Huyễn
Chương mới nhất: Chương 81

Tác giả: Huyễn Mộng Liệp Nhân Thể loại: Dị Năng , Đô Thị , Hệ Thống , Huyền Huyễn , linh dị
Chương mới nhất: Chương 85

Tác giả: ansu16 Thể loại: Dị Năng , Đô Thị , Huyền Huyễn , Kiếm Hiệp
Chương mới nhất: Chương 17

Tác giả: Phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên Thể loại: Dị Năng , Đô Thị , Hệ Thống , Khoa Huyễn
Chương mới nhất: Chương 14

Tác giả: Chân Phong Tử Thể loại: Dị Giới , Dị Năng , Huyền Huyễn , Vọng du
Chương mới nhất: Chương 16

Tác giả: Đồng Nhân Khanh Thể loại: Dị Năng , Điền Văn , Ngôn tình , Sủng
Chương mới nhất: Chương 81

Tác giả: Phạm Thúy Hạnh Thể loại: Dị Năng , Huyền Huyễn , Truyện Teen
Chương mới nhất: Chương 7

Tác giả: Hành Ngập Mồm Thể loại: Dị Năng , Hài Hước , Hệ Thống , Tiên Hiệp
Chương mới nhất: Chương 106

Tác giả: Áo Bỉ Gia Thể loại: Dị Năng , Đô Thị , linh dị
Chương mới nhất: Chương 62

Tác giả: Blaite Thể loại: Dị Giới , Dị Năng , Khác , trọng sinh
Chương mới nhất: Chương 5

Thể loại truyện