Dị Giới

Tác giả: Hàn Băng Thể loại: Dị Giới , Ngôn tình , Truyện Teen , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 7

Tác giả: Thiên Chỉ Hạc Thể loại: Dị Giới , Huyền Huyễn , Ngôn tình , xuyên không , Xuyên Nhanh
Chương mới nhất: Chương 1

Tác giả: Phong Lưu Dã Hạc Thể loại: Dị Giới , Huyền Huyễn , Sắc , Tiên Hiệp , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 327

Tác giả: Boy vô danh Thể loại: Dị Giới , Huyền Huyễn , Ngôn tình , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 59

Tác giả: Shiego Tiến Thể loại: Dị Giới , Hệ Thống , Huyền Huyễn , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 28

Tác giả: Tả Tự Bản Thể loại: Dị Giới , Tiên Hiệp
Chương mới nhất: Chương 337

Tác giả: Cảnh Sơn Thể loại: Dị Giới , Khác , Light Novel , Thám Hiểm , trọng sinh
Chương mới nhất: Chương 59

Tác giả: Caongocanh11195@ Thể loại: Dị Giới , Dị Năng , Huyền Huyễn , Tiên Hiệp , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 1

Tác giả: Vô Nhân Tính Thể loại: Dị Giới , Dị Năng , Hài Hước , Huyền Huyễn , Khác
Chương mới nhất: Chương 8

Tác giả: Linh Hương Tuyết Bích Thể loại: Dị Giới , Huyền Huyễn , Tiên Hiệp , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 20

Tác giả: Kiemtien Laphong Thể loại: Dị Giới , Huyền Huyễn , Tiên Hiệp
Chương mới nhất: Chương 8

Thể loại truyện