Dị Giới

Tác giả: Phong Lưu Dã Hạc Thể loại: Dị Giới , Huyền Huyễn , Sắc , Tiên Hiệp , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 327

Tác giả: Boy vô danh Thể loại: Dị Giới , Huyền Huyễn , Ngôn tình , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 59

Tác giả: Linh Hương Tuyết Bích Thể loại: Dị Giới , Huyền Huyễn , Tiên Hiệp , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 20

Tác giả: Lệ Vỹ Thể loại: Dị Giới , Truyện Teen
Chương mới nhất: Chương 7

Tác giả: Trư Hồng Huyết Thể loại: Dị Giới , Tiên Hiệp
Chương mới nhất: Chương 37

Tác giả: Ngọc Khả Phong Thể loại: Cổ đại , Dị Giới , Huyền Huyễn , Ngôn tình , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 4

Tác giả: Phong Thất Nguyệt Thể loại: Dị Giới , Huyền Huyễn , Kiếm Hiệp , Tiên Hiệp , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 600

Tác giả: Hồng Phong Thể loại: Dị Giới , Huyền Huyễn , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 12

Tác giả: Không Biết Lấy Tên Gì Thể loại: Dị Giới , Huyền Huyễn , Tiên Hiệp , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 33

Tác giả: Thuyết Mộng Giả Thể loại: Tiên Hiệp
Chương mới nhất: Chương 1

Tác giả: Phenf Thể loại: Đam mỹ , Khác , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 8

Thể loại truyện