Sủng

Tác giả: Cận Niên Thể loại: Ngôn tình , Ngược , Sắc , Sủng , Tổng Tài
Chương mới nhất: Chương 13

Tác giả: Huyền Vi Ảnh Thể loại: Ngôn tình , Ngược , Sủng
Chương mới nhất: Chương 37

Tác giả: Già Đầu Vẫn Ế Thể loại: Sủng , Truyện Teen
Chương mới nhất: Chương 1

Tác giả: Vệ Hướng Tình Thể loại: Bách hợp , Khác , Ngược , Sủng
Chương mới nhất: Chương 71

Tác giả: Chước Dạ Thể loại: Ngôn tình , Sủng
Chương mới nhất: Chương 54

Tác giả: Tiểu Haj Thể loại: Ngôn tình , Sủng
Chương mới nhất: Chương 15

Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Thể loại: Ngôn tình , Sủng
Chương mới nhất: Chương 109

Tác giả: Quẫn Quẫn Hữu Yêu Thể loại: Đô Thị , Ngôn tình , Sủng
Chương mới nhất: Chương 78

Tác giả: Ngũ Đóa Ma Cô Thể loại: Cổ đại , Ngôn tình , Sủng
Chương mới nhất: Chương 167

Tác giả: Ngư Sương Thể loại: Bách hợp , Sủng
Chương mới nhất: Chương 9

Tác giả: Dạ Tử Sân Thể loại: Điền Văn , Ngôn tình , Sủng
Chương mới nhất: Chương 100

Tác giả: Du Nhân Thể loại: Ngôn tình , Sủng
Chương mới nhất: Chương 1339

Tác giả: Thối Qua Thể loại: Cổ đại , Hài Hước , Huyền Huyễn , Ngôn tình , Sủng
Chương mới nhất: Chương 36

Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Thể loại: Đô Thị , Khác , Ngôn tình , Sủng
Chương mới nhất: Chương 102

Tác giả: Liễm Chu Thể loại: Bách hợp , Cổ đại , Khác , Sủng
Chương mới nhất: Chương 31

Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ Thể loại: Bách hợp , Đô Thị , Sủng
Chương mới nhất: Chương 73

Tác giả: Trì Trần Thể loại: Đô Thị , Ngôn tình , Sủng
Chương mới nhất: Chương 45

Thể loại truyện