Đam mỹ

Tác giả: Từ Cảnh Niên Thể loại: Đam mỹ , linh dị , Trinh Thám
Chương mới nhất: Chương 40

Tác giả: Poko Thể loại: Đam mỹ , Khác , Truyện Teen
Chương mới nhất: Chương 3

Tác giả: Tô Du Bính Thể loại: Đam mỹ , Hài Hước , Vọng du
Chương mới nhất: Chương 22

Tác giả: Khanh Tiểu Song Thể loại: Đam mỹ , Điền Văn , Sủng
Chương mới nhất: Chương 2

Tác giả: Giả Nhật Ban Mã Thể loại: Đam mỹ , Đô Thị
Chương mới nhất: Chương 36

Tác giả: Thiên Phàm Cuồng Vũ Thể loại: Cổ đại , Cung đấu , Đam mỹ , Ngược
Chương mới nhất: Chương 33

Tác giả: Đường Tửu Khanh Thể loại: Đam mỹ , Đô Thị , Khác , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 40

Tác giả: Nhất Oản Chúc Thể loại: Cổ đại , Đam mỹ , Đoản văn
Chương mới nhất: Chương 5

Tác giả: Rosespy Thể loại: Đam mỹ , Đô Thị
Chương mới nhất: Chương 21

Tác giả: Mãn Tọa Y Hoa Thắng Tuyết Thể loại: Đam mỹ
Chương mới nhất: Chương 3

Tác giả: Lạc Lạc Lạc Cáp Tử Tinh Thể loại: Đam mỹ , Đô Thị , Đoản văn , linh dị , Ngôn tình
Chương mới nhất: Chương 19

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Thể loại: Đam mỹ , Sủng , trọng sinh
Chương mới nhất: Chương 2

Tác giả: Hiểu Xuân Thể loại: Đam mỹ
Chương mới nhất: Chương 57

Tác giả: Phenf Thể loại: Đam mỹ , Khác , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 8

Thể loại truyện