Hệ Thống

Tác giả: Shiego Tiến Thể loại: Dị Giới , Hệ Thống , Huyền Huyễn , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 28

Tác giả: Lam Ngải Thảo Thể loại: Hệ Thống , Ngôn tình , Nữ Cường
Chương mới nhất: Chương 57

Tác giả: Bán Hạ Lương Lương Thể loại: Hệ Thống , Ngôn tình
Chương mới nhất: Chương 7

Tác giả: Shinzz Thể loại: Đô Thị , Hệ Thống , Tiên Hiệp , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 6

Tác giả: Hắc Thổ Mạo Thanh Yên Thể loại: Hệ Thống , Kiếm Hiệp , Tiên Hiệp , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 616

Tác giả: Zhihu Thể loại: Đô Thị , Đoản văn , Hệ Thống , Khác , linh dị
Chương mới nhất: Chương 6

Tác giả: Đa Diện Thể loại: Hệ Thống , Huyền Huyễn , trọng sinh
Chương mới nhất: Chương 103

Tác giả: Tô Hương Lan Sắc Thể loại: Điền Văn , Hệ Thống , Ngôn tình
Chương mới nhất: Chương 49

Tác giả: Lục Lạc Nhi Thể loại: Hệ Thống , Ngôn tình , Nữ Phụ , xuyên không , Xuyên Nhanh
Chương mới nhất: Chương 11

Tác giả: Tiểu Bảo Bối Thích Xuyên Không Thể loại: Hệ Thống , Ngôn tình , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 42

Thể loại truyện