Khoa Huyễn

Tác giả: Linh Dị 13 Hào (灵异13号) Thể loại: Đô Thị , Huyền Huyễn , Khác , Khoa Huyễn , linh dị
Chương mới nhất: Chương 722

Tác giả: Lãnh Hàn Minh Nguyệt Thể loại: Đô Thị , Khoa Huyễn , Ngôn tình , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 103

Tác giả: 10508vinguoiyeu Thể loại: Dị Năng , Huyền Huyễn , Khác , Khoa Huyễn , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 116

Tác giả: Get Backer Thể loại: Dị Giới , Huyền Huyễn , Khoa Huyễn
Chương mới nhất: Chương 143

Tác giả: Dã Sơn Hắc Trư Thể loại: Khoa Huyễn , Vọng du
Chương mới nhất: Chương 57

Tác giả: Đồng Niên Khoái Nhạc Thể loại: Dị Năng , Đô Thị , Khoa Huyễn
Chương mới nhất: Chương 136

Tác giả: ๖ۣۜKong Thể loại: Dị Giới , Huyền Huyễn , Khác , Khoa Huyễn
Chương mới nhất: Chương 5

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh Thể loại: Dị Năng , Khoa Huyễn , Vọng du
Chương mới nhất: Chương 19

Tác giả: Hiroshi Sakurazaka Thể loại: Dị Giới , Khoa Huyễn , Light Novel
Chương mới nhất: Chương 31

Tác giả: Lịch Sử Lý Xuy Xuy Phong Thể loại: Huyền Huyễn , Khác , Khoa Huyễn , Lịch Sử , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 50

Thể loại truyện