Xuyên Không

Tác giả: Oltis [Ngọc Giàu] Thể loại: Khác , Ngược , Sủng , trọng sinh
Chương mới nhất: Chương 25

Tác giả: Dạ Kiêu Thể loại: Cổ đại , trọng sinh
Chương mới nhất: Chương 4

Tác giả: Thiên Chỉ Hạc Thể loại: Dị Giới , Huyền Huyễn , Ngôn tình , xuyên không , Xuyên Nhanh
Chương mới nhất: Chương 1

Tác giả: Tần Nguyên Thể loại: Hệ Thống , Huyền Huyễn , Khác , Ngôn tình , Xuyên Nhanh
Chương mới nhất: Chương 15

Tác giả: Minh Tinh Thể loại: Ngôn tình , Tổng Tài , trọng sinh
Chương mới nhất: Chương 11

Tác giả: Cung Tâm Văn Thể loại: Huyền Huyễn , Ngôn tình , Nữ Cường , Sủng , Xuyên Nhanh
Chương mới nhất: Chương 29

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn Thể loại: Hài Hước , Ngôn tình , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 85

Tác giả: Nhược Thi An Hiên Thể loại: Đô Thị , Khác , Ngôn tình , Sủng , trọng sinh
Chương mới nhất: Chương 76

Tác giả: Suất Đích Kinh Thiên Động Địa Thể loại: Cổ đại , Dị Giới , Hệ Thống , Huyền Huyễn , Khác , Xuyên Nhanh
Chương mới nhất: Chương 50

Tác giả: Ân Vân Thể loại: Đô Thị , Khác , trọng sinh
Chương mới nhất: Chương 3

Thể loại truyện