Cổ đại

Tác giả: Lan Quế Thể loại: Cổ đại , Hệ Thống , Ngôn tình , Nữ Phụ
Chương mới nhất: Chương 18

Tác giả: Đinh Lan Nhược Thể loại: Cổ đại , Điền Văn , Ngôn tình
Chương mới nhất: Chương 41

Tác giả: Cầu Mộng Thể loại: Cổ đại , Ngôn tình
Chương mới nhất: Chương 11

Tác giả: Một Nửa Linh Hồn Thể loại: Cổ đại , Hài Hước , Ngôn tình , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 10

Tác giả: Khanh Dư Thể loại: Cổ đại , Gia đấu , Ngôn tình , trọng sinh
Chương mới nhất: Chương 298

Tác giả: Hàn Tử Dạ Thể loại: Cổ đại , Nữ Cường , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 20

Tác giả: Mục Đề Hoàng Hoàng Thể loại: Cổ đại , Cung đấu , Ngôn tình , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 70

Tác giả: Dạ Kiêu Thể loại: Cổ đại , trọng sinh
Chương mới nhất: Chương 4

Thể loại truyện