Truyện Teen

Tác giả: Hàn Băng Thể loại: Dị Giới , Ngôn tình , Truyện Teen , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 7

Tác giả: thanhtran Thể loại: Truyện Teen
Chương mới nhất: Chương 15

Tác giả: Tiểu Xíu Thể loại: Đô Thị , Khác , Ngôn tình , Sủng , Truyện Teen
Chương mới nhất: Chương 66

Tác giả: Heller_fluss Thể loại: Đô Thị , Hài Hước , Truyện Teen , Việt Nam
Chương mới nhất: Chương 12

Tác giả: Bột Thể loại: Hài Hước , Ngôn tình , Truyện Teen
Chương mới nhất: Chương 4

Tác giả: Tiểu Thư Lười Thể loại: Truyện Teen
Chương mới nhất: Chương 1

Tác giả: Già Đầu Vẫn Ế Thể loại: Sủng , Truyện Teen
Chương mới nhất: Chương 1

Tác giả: Poko Thể loại: Đam mỹ , Khác , Truyện Teen
Chương mới nhất: Chương 3

Tác giả: YanYan Biến Kỷ Thể loại: Truyện Teen
Chương mới nhất: Chương 4

Tác giả: bengok_tramanh Thể loại: Truyện Teen
Chương mới nhất: Chương 20

Tác giả: Trang Kathy Thể loại: Truyện Teen
Chương mới nhất: Chương 2

Tác giả: Anh Thư Thể loại: Ngôn tình , Truyện Teen , Việt Nam
Chương mới nhất: Chương 15

Tác giả: Hiên Nhạc Thể loại: Truyện Teen
Chương mới nhất: Chương 1

Tác giả: Chu Diệp Vi Thể loại: Truyện Teen
Chương mới nhất: Chương 26

Tác giả: Lune Thể loại: Ngôn tình , Sủng , Truyện Teen
Chương mới nhất: Chương 4

Tác giả: clover_khavi Thể loại: Hài Hước , Khác , Ngôn tình , Truyện Teen
Chương mới nhất: Chương 41

Tác giả: Won Yi Si Thể loại: Truyện Teen , Vọng du
Chương mới nhất: Chương 22

Tác giả: Đào Hoa Công Tử Thể loại: Cổ đại , Ngôn tình , Truyện Teen , xuyên không
Chương mới nhất: Chương 4

Thể loại truyện